ALDE Party Congress Madrid 2018

The 39th ALDE Party Congress takes place on Thursday 8 – Saturday 10 November in Madrid.

 

Minister of State Annemie Neyts-Uyttebroeck, former president of the ALDE Party,  is leading the Open VLD delegation.

The annual Congress brings together more than 1.000 liberals from all across Europe and offers 3 days of in-depth policy discussions , captivating votes and elections ( of the buro-members)  as well as lively social and networking gatherings.

 

For more info visit : www.alde.eu

 

200th EXECUTIVE COMMITTEE OF LIBERAL INTERNATIONAL

Op 21 en 22 juni grijpt in Berlijn het 200-ste EC plaats van de Liberale Internationale. Een jubileum-meeting dus!

In het kader van deze meeting zijn er ook vergaderingen voorzien van het “Human Rights Committee of LI”, van het ” Bureau of LI” en van het ” Bureau van de ELF ” ( European Liberal Foundation.

Ook is er de voorstelling voorzien van de ” Publication of the Andorra Manifesto”.

Annemie neemt als Honorary President van de Liberale Internationale en als Bureau-member van ELF aan alle meetings deel.

Zondag 6 mei: Familie BBQ van Open VLD Stad Brussel

Schepen en volksvertegenwoordiger Els Ampe, Minister van Staat Annemie Neyts, gemeenteraadslid Dominique De Backer en het bestuur van Open VLD Stad Brussel verwelkomen u  graag op zondag 6 mei vanaf 11:30 uur in de lokalen van de Kunsthumaniora GO in Laken ( Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel ( Laken).

 

Meer info en Inschrijven : info@elsampe.be

70 jaar vrouwenkiesrecht in België & de ” Annemie Neyts Academie”

Op 17 maart vierde Open VLD Vrouwen  70 jaar vrouwenkiesrecht.

Evan De Bleeker, voorzitter, Gwendolyn Rutten , voorzitter Open VLD en Annemie Neyts spraken er de deelnemers toe.

Tijdens deze viering werd ook de oprichting aangekondigd van de ” Annemie Neyts Academie”. Een initiatief van Open VLD Vrouwen naar analogie van de ALDE European Women Academy ( EWA).

Naar aanloop van de komende verkiezingen wil de Academie de liberale vrouwelijke kandidaten nog sterker maken en hen bijkomende vaardigheden bijbrengen om hun politieke ambities waar te maken.

Meer info en inschrijven op :  OpenVldVrouwen@openvld.be

ELF-buro in Berlijn

De Raad van Bestuur van de European Liberal Foundation waarvan Annemie deel uitmaakt kwam op 15 en 16 maart bijeen in Berlijn