Brief van Annemie naar aanleiding van de bestuursverkiezing

Mevrouw, Mijnheer, Beste Open VLD-er,

Nadat het partijbestuur besliste de verkiezingen van een voorzitter en 20 leden van het partijbestuur uit te stellen wegens de corona-crisis, wordt deze procedure nu opnieuw gestart.

Van maandag 18 mei tot vrijdag 22 mei zal u elektronisch of telefonisch kunnen stemmen.

Ik ben nog steeds kandidaat als niet-mandataris.

Ik zou zelfs zeggen: ik ben meer dan ooit kandidaat gelet op enkele corona-verwikkelingen die weinig goeds voorspellen voor de toekomst.

Zo werd de jongste weken herhaaldelijk gepleit voor het langdurig afzonderen van de oudere burgers ( vanaf 45 jaar voor sommigen, of vanaf 65 of 70 voor anderen ) “om hen te beschermen”, “om de jongeren weer een normaal leven te geven”, “om de economie te redden”, of “om de ziekenhuizen te ontlasten”. Inmiddels voltrok zich binnen vele woonzorgcentra een heuse tragedie die honderden ouderen het leven heeft gekost.

Ik ben verbijsterd dat daar zo weinig werd op gereageerd. Ik ben onthutst dat zo weinig weerwerk kwam tegen deze werkelijkheid en deze denkbeelden om generaties van elkaar te scheiden.

Met verbazing en teleurstelling stel ik vast dat de meeste media, en experten allerhande, en politici (ook in onze eigen partij) teruggrijpen naar hun aloude denkbeelden en ideetjes als remedies voor de crisis.

Generaties mogen niet tegen elkaar worden opgezet, ze moeten aangemoedigd worden om samen te werken, want elke generatie heeft iets te bieden.

Ik koppel tonnen ervaring en inzicht, en mededogen en welwillendheid, aan blijvende belangstelling voor de toekomst.

Onze partij heeft mij veel geschonken, maar mijn carrière is voltooid. Ik heb enorme meevallers gehad, en serieuze opdoffers. Ik heb alles vergeven, maar niets vergeten.

Die ervaring, dat kleine beetje wijsheid, mijn vertrouwdheid met het internationale liberalisme, dat alles wil ik nog enkele jaren ten dienste stellen van onze partij.

Daarom vraag ik u mij één van uw 20 stemmen te willen geven als u stemt voor het partijbestuur.

Alvast bedankt voor uw aandacht en vertrouwen. Met vriendelijke groeten,

Annemie Neyts-Uyttebroeck

Minister van Staat, Liberaal, vrouw en wereldburger.

PS: Ik vraag u vriendelijk aan mij te denken en mij een stem te geven als u stemt voor het partij-bestuur.

Thuis vergaderen….

Sinds begin Maart heeft Annemie aan veel vergaderingen deelgenomen…

Zo zijn er al 4 meetings achter de rug van het “bureau” van de Liberale Internationale. Niet in London of Rabat of Frankfurt…. maar via de zgn “zoom/videoconferenties” waren alle deelnemers thuis.

Ook het OpenVLD partijbestuur vergadert op die wijze. Elke maandagvoormiddag om 09:30 start die vergadering.

En tot nog toe ging dat allemaal redelijk goed.

Boodschap van Annemie aan de stemgerechtigde leden van Open VLD

Van 21 tot 27 maart 2020 zal u kunnen stemmen voor de nationale voorzitter en 20 leden van het nationaal partijbestuur van Open VLD.

Ik ben kandidaat voor het partijbestuur, als niet-mandataris. Ik vraag u om mij een van uw 20 stemmen te geven.

In deze woelige tijden voor ons land en zeker ook onze partij wil ik uw stem van rust en ervaring zijn. Met mijn ervaring, een beetje wijsheid en aandacht voor de lange termijn wil ik, zoals u, bouwen aan onze toekomst, deze van onze kinderen en kleinkinderen. We mogen niet twijfelen aan onze liberale grondwaarden zoals vertrouwen in de medemens, eerbied voor de menselijke waardigheid, geloof en optimisme in de toekomst, goesting naar beterschap en groei.

De jongste jaren zette ik me in als de Internationaal Secretaris van onze partij. Als onbezoldigd vrijwilliger was mijn enige vergoeding het genoegen dat samenwerking met andere liberalen kan opleveren. Wat we niet uit het oog mogen verliezen is dat onze partij en ideologie geen succes kunnen kennen zonder de vele vrijwilligers en samenwerking tussen ons allen.

Laten we samen onze partij opnieuw groot maken en laat mij een van uw stemmen in dit debat zijn. Wat België en het liberalisme hebben nood aan een sterke partij die volop door haar leden gedragen wordt. Daarvoor wil ik mij blijven inzetten.

Alvast bedankt voor uw aandacht en vertrouwen.

Annemie.

PS: Elk lid mag 20 stemmen uitbrengen voor de kandidaten voor het partijbestuur. Mag ik er ééntje van krijgen ?

Open VLD verkiezingen van Voorzitter en van het Partijbestuur 21-27 Maart 2020.

Annemie Neyts-Uyttebroeck heeft haar kandidatuur ingediend voor het Partijbestuur.

Meer info volgt.

Wie haar wil helpen bij deze interne partijcampagne kan contact opnemen via de emailadressen: annemie.neyts@annemie.eu of bureau.annemieneyts@annemie.eu

Alle Open VLD-leden mogen voor haar stemmen. Elk lid mag 20 kandidaten voor het partijbestuur een stem geven. Daar kan toch een stem voor Annemie bij ?

70 jaar vrouwenkiesrecht in België & de ” Annemie Neyts Academie”

Op 17 maart vierde Open VLD Vrouwen  70 jaar vrouwenkiesrecht.

Evan De Bleeker, voorzitter, Gwendolyn Rutten , voorzitter Open VLD en Annemie Neyts spraken er de deelnemers toe.

Tijdens deze viering werd ook de oprichting aangekondigd van de ” Annemie Neyts Academie”. Een initiatief van Open VLD Vrouwen naar analogie van de ALDE European Women Academy ( EWA).

Naar aanloop van de komende verkiezingen wil de Academie de liberale vrouwelijke kandidaten nog sterker maken en hen bijkomende vaardigheden bijbrengen om hun politieke ambities waar te maken.

Meer info en inschrijven op :  OpenVldVrouwen@openvld.be

EU Election Observation Mission – Tunisia 2014

 

MOE Tunisie

As you might know, Annemie Neyts was appointed Chief Observer of the EU EOM in Tunisia.

If you want more information and follow the last news of the mission, you can find below the website link which is specially dedicated to the EU EOM in Tunisia. There you will find all information, reports, photos and videos.

Please notice that the website is currently only available in French.

Website: http://www.eueom.eu/ue-moe-tunisie-2014/accueil?LANG=fr

Conférence de presse avec Annemie Neyts, chef de la mission d’observation électorale de l’Union européenne en Tunisie

 

Une conférence de presse s’est tenue, jeudi 2 octobre 2014, pour présenter la mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE) et le déploiement des observateurs. La rencontre a eu lieu en présence de la chef de la mission et membre du parlement européen, Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Mme Neyts-Uyttebroeck est arrivée en Tunisie, lundi 29 septembre, et a entamé une série d’entretiens avec les autorités politiques et électorales tunisiennes ainsi qu’avec des candidats et des représentants de la société civile. « Le but de ces réunions est de nous permettre d’avoir une première idée de la situation en Tunisie à l’orée du processus électoral qui vient d’être engagé. J’ai eu à cet effet des échanges avec les trois présidents, les responsables de l’ISIE et de la HAICA, les présidents de différents partis politiques et les représentants des ONG qui s’occupent du suivi du processus électoral ».

La mission d’observation électorale de l’Union européenne est présente en Tunisie depuis le 17 septembre 2014, avec une équipe cadre de huit experts dans les différents domaines électoraux. Se sont joint à l’équipe, 28 autres observateurs de longue durée qui seront déployés dans les 27 circonscriptions du pays le jour même. Ces observateurs bénéficient d’une forte expérience électorale et ont suivi à Tunis une formation portant sur les spécificités de la législation et du processus électoral tunisien et le contexte politique et médiatique.

Annemie Neyts-Uyttebroeck indique par ailleurs, que la mission sera renforcée par des diplomates des Etats membres de l’UE en poste en Tunisie, mais également d’une délégation du Parlement européen qui arrivera dans le pays à l’approche du jour du scrutin. De ce fait, la MOE sera au total composée d’environ une centaine d’observateurs en provenance des 28 Etats membres de l’UE, ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada.

« Si je peux me permettre une première idée tout à fait provisoire et prudente, c’est que j’ai quand même été frappée par le degré de disponibilité et de bonne volonté de tous mes interlocuteurs, à contribuer à assurer l’intégrité du processus électoral. Il y a cette conscience que ces élections, aussi bien législatives que présidentielle, vont être absolument primordiale. Si grâce aux efforts conjoints, on réussi à mettre en place un processus qui se déroule de manière satisfaisante, cela permettra à la Tunisie de tourner la page de la transition et d’entrer dans la phase suivante de consolidation de la démocratie dans le pays », souligne Mme Neyts-Uyttebroeck. La chef de la mission a en outre précisé qu’il s’agira d’une réalisation d’une extrême importance pour toute la région, et que cela sera un formidable signe d’espoir pour les pays voisins. Et d’ajouter que les missions d’observation sont de grande envergure, assurant qu’elles seront tenues de suivre les principes stricts de neutralité, d’impartialité et d’objectivité. Ainsi, deux jours après chaque scrutin, la chef observatrice présentera une déclaration préliminaire contenant les principales conclusions de la mission. Dans les deux mois qui suivront l’annonce des résultats définitifs, Mme Neyts-Uyttebroeck reviendra en Tunisie pour remettre aux autorités et d’autres acteurs nationaux, un rapport final plus détaillé incluant, le cas échéant, des recommandations concrètes en vue de l’amélioration des processus électoraux à venir.

La mission procédera à une analyse complète et détaillée de l’ensemble du processus électoral fondée sur une observation à long terme en conformité avec le droit national et les normes régionales et internationales. L’analyse couvrira des domaines dans le cadre juridique, la performance de l’administration électorale, les activités de campagne des candidats et des partis politiques, le respect des libertés fondamentales, la conduite des médias, le vote et le dépouillement, les plaintes et les procédures d’appel, et l’annonce des résultats définitifs.

Finalement, Annemie Neyts-Uyttebroeck est revenue sur la polémique des parrainages falsifiés en ces termes : « Je me permets de faire remarquer que c’est l’ISIE qui a constaté les dépassements. L’Instance a déposé dans certains cas des plaintes auprès de la Justice. Evidemment nous devons attendre les résultats de l’enquête. Cependant, les candidats ont aussi un grand devoir d’assurer l’intégrité de ce processus et de se conduire convenablement, en respectant la réglementation et la législation ».

Source : http://www.businessnews.com.tn/la-mission-dobservation-electorale-de-lunion-europeenne-se-deploie-en-tunisie,520,49938,3